Polski Związek Tenisowy, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Centrum Tenisowe Sobota oraz Akademicki Związek Sportowy OŚ w Poznaniu serdecznie zapraszają do uczestnictwa w XVIII Sympozjum Trenerów Tenisa.

XVIII SYMPOZJUM TRENERSKIE to kolejny etap szerzenia wiedzy na najwyższym światowym poziomie wśród trenerów tenisa w Polsce. Trzydniowa konferencja z udziałem uznanych, światowych autorytetów tenisa zapewni polskim trenerom doskonałe warunki do pogłębienia wiedzy szkoleniowej.